Tråd: En insats för en renare å - Soppaddling på Fyrisån