Tråd: Inbjudan helgtur Nissan 26-28 juli 2013

Följande tur ordnar jag för ett friluftsnätverk i Göteborg. Välkommen att hänga på!


Paddling med kanadensare, med övernattning i tält, helgen 26-28 juli 2013. Kanadensare hyr vi i Smålandsstenar.
Smålandsstenar - Hyltebruk erbjuder varierad paddling på å och sjö i skogslandskap. Smålandsstenar ligger 15 mil från Göteborg, och dit kan man komma antingen med bil eller tåg.


Så här har jag tänkt lägga upp turen: 
FREDAG 26/7: Samåkning i bil 17:00, alternativt tåg 16:00. Å-paddling i Nissan 6 km till lägerplats på fredagkvällen 
LÖRDAG 27/7: Å-paddling i Nissan 18 km och sjöpaddling i St. Färgen 4 km. 
SÖNDAG 28/7: Sjöpaddling i St. Färgen 4 km och å-paddling i Nissan 5 km. 
(Alternativt sjöpaddling 4 km och å-paddling 6 km uppströms till sjön Jällunden om vi känner oss äventyrslystna ...) 
Samåkning i bil söndag eftermiddag 28/7, alternativt buss 17:11.
KOSTNAD: Vid samåkning 3 pers/bil hamnar kostnaden på cirka 500 kr/person, och vid tåg cirka 750 kr/person.
UTRUSTNING: Övernattning i tält, medtag proviant och kök.


Turen funkar både för erfarna och nybörjare.
Svara på detta mail med intresseanmälan!


Hälsningar/Martin Dahlberg
0705-21930