Tråd: Kanottur Helge å En 110 km sträcka genom södra Småland och Skåne

http://www.sjoriket.se/sv/Se-och-gora/? … tid=533351