Tråd: Kurs i Canadensarpaddling samt Röd Examination 29-30 april