Tråd: Flottningsleder, uppslag till egna turer

Ett uppslag till egna turer kan vara att utgå från dom inventeringar som ett flertal länsstyrelser har gjort över flottningsleder

Ett exempel har jag här från Kronoberg, men liknade rapporter finns från andra delar av landet
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/S … 012-22.pdf


Sen finns det ju även alternativet  med dom olika ledbeskrivningar som redan är publicerade, men för egen del tycker jag det är intressant med den sidoinformation  man kan få i länsstyrelsernas rapporter