Tråd: Värendsleden 120 km paddling i Småland

Du blickar ut över Asasjöns spegelblanka vattenyta. Kanoten är packad och klar, det är bara att 
dra på flytvästen och ge sig iväg. 120 km paddling ligger framför dig – fyllda med naturupplevelser, äventyr och sköna stunder vid lägerelden.
Leden har fått sitt namn av folklandet Värend. Det växte fram för omkring 1000 år sedan och 
var ett av de 13 ”små länder”, med varsin ”kung”, som idag är förenade i Småland. Mörrumsåns 
vattensystem, där leden går, låg mitt i Värend och var en viktig farled till havet i söder. Man tror 
namnet Värend betyder ”rik region”. Och det är det verkligen, inte minst ur naturens perspektiv. 
Värendsleden börjar i norr vid Asasjön på Sydsvenska höglandet och sträcker sig sedan söderut 
till de sjörika slättområdena. Övergången från kuperat högland med täta barrskogar till bördigt 
slättland med lövskogar och småbrutet jordbrukslandskap bjuder på stor variation. 
På din väg genom Värend kan du se spår av stenåldersmänniskornas liv vid vattnet, 7000 år före 
ditt besök. Du får se borgruiner där riddare låg i strid med ärkefienden Danmark och en sagobygd där skog och sjö är fulla med vättar, sjörån och annat oknytt. Se särskilt upp för den stora 
Lindormen!


Se PDF   http://www.vaxjo.se/upload/www.vaxjo.se/Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen/Friluftsliv/V%C3%83%C2%A4rendsleden%20297x992_11%2005%2010.pdf