3 Paddlarträff i Skara 2017

av Svante Fredén

5 St.Anna-Tjust

av ancal

7 Tämnaren i Uppland

av erikayak

9 Paddlarträff i Skara 2016

av Svante Fredén

10 Paddling hösten 2015

av Khylfen

11 Paddling sommar 2015

av glenn

16 gota kanal

av verhoef

19 Paddlarträff i Skara 2014

av Svante Fredén

20 Lussepaddel-2013

av Leaf

21 Runhällen-Östa

av erikayak

30 kanot turer

av Clipperman