1 Paddlarträff i Skara 2018

av Svante Fredén

4 Paddlarträff i Skara 2017

av Svante Fredén

6 St.Anna-Tjust

av ancal

8 Tämnaren i Uppland

av erikayak

10 Paddlarträff i Skara 2016

av Svante Fredén

11 Paddling hösten 2015

av Khylfen

12 Paddling sommar 2015

av glenn

17 gota kanal

av verhoef

20 Paddlarträff i Skara 2014

av Svante Fredén

21 Lussepaddel-2013

av Leaf

22 Runhällen-Östa

av erikayak